Free Board
스웨코 40주년 기념식
글쓴이:관리자     글 작성일 :2014-12-19 오전 10:23:13     조회수:6407   


스웨코 40주년 기념식 (해외)

첨부파일 : IMG_8532-1.jpg

총게시물 32      현재페이지 : 1 / 4
No
제목
작성자
조회수
32
[2017-10-23] [2017-09-26] IBK 베스트 파트너선정
관리자
1041
31
[2017-03-27] [2017.03.16]주식회사 코미고 감사장 수여
관리자
2212
30
[2016-06-03] 중소기업유공자 대통령표창
관리자
3682
29
[2016-05-18] CWIEME Berlin 2016
관리자
3611
28
[2016-05-04] Wire Dusseldorf 2016
박찬훈
3509
27
[2015-12-29] [2015.12.16] 아라미드페이퍼복합전기절연물 세계일류화상품 선정.
관리자
4289
26
[2015-11-13] 명문장수기업선정
관리자
4349
25
[2015-06-16] Expo Electrica 2015 Mexico
관리자
5061
24
[2015-05-27] CWIEME Berlin 2015
관리자
4837
23
[2014-12-22] 오백만불 수출탑
관리자
5668
  1 2 3 4   

 


본사 및 수원공장 : 경기도 화성시 봉담읍 낭내기길 92 / sweco@swecomica.com 전화 : (031)227-2900(대) / 팩스 : (031) 227-2910
기술연구소 및 구미공장 : 경상북도 구미시 수출대로 491 전화 : (054)473-4900 / 팩스 : (054)473-4903
부산사무소 : 부산광역시 금정구 청룡로 33 5층 전화 : (051)508-2950 / 팩스 : (051)508-2951
스웨코이탈리아 : Via dell’Industria, 1-int. 6/D Centro Nord-S.P. 23 22020
Gaggino di FALOPPPIO (CO), Italy / swecoitalia@swecomica.com
전화 : (031)447-9514 / 팩스 : (031)228-0425
  copyrights 2007 sweco inc. all rights reserved. contact sweco@swecomica.com for more information.