Free Board
총게시물 32      현재페이지 : 3 / 4
No
제목
작성자
조회수
12
[2013-11-27] SWECO ITALIA 설비 가동
관리팀
6109
11
[2013-11-27] IBK 수출 강소기업 인증
관리팀
5913
10
[2013-11-27] KOTRA GLOBAL BRAND 2013 선정
관리팀
5710
9
[2013-06-18] CWIEME Berlin 2013
관리팀
7008
8
[2013-03-13] 기업은행 감사패 "우수기업 (주)스웨코"
관리팀
8448
7
[2012-08-13] CWIEME Berlin 2012
관리팀
7047
6
[2012-04-04] WIRE & TUBE Dusseldorf 2012
관리팀
8381
5
[2010-07-14] CWIEME Berlin 2010
관리팀
7878
4
[2009-06-10] (주)스웨코 이경호 대표이사 사장 "기업경영대상" 수상
관리팀
13009
3
[2009-01-23] CWIEME Chicago 2008
관리팀
8929
  1 2 3 4   

 


본사 및 수원공장 : 경기도 화성시 봉담읍 낭내기길 92 / sweco@swecomica.com 전화 : (031)227-2900(대) / 팩스 : (031) 227-2910
기술연구소 및 구미공장 : 경상북도 구미시 수출대로 491 전화 : (054)473-4900 / 팩스 : (054)473-4903
부산사무소 : 부산광역시 금정구 청룡로 33 5층 전화 : (051)508-2950 / 팩스 : (051)508-2951
스웨코이탈리아 : Via dell’Industria, 1-int. 6/D Centro Nord-S.P. 23 22020
Gaggino di FALOPPPIO (CO), Italy / swecoitalia@swecomica.com
전화 : (031)447-9514 / 팩스 : (031)228-0425
  copyrights 2007 sweco inc. all rights reserved. contact sweco@swecomica.com for more information.